U&I ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHO NGOẠI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày 18/11/2019, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Công Nghiệp Đông Hưng và Đại diện nhà thầu Công ty Cổ Phần Xây dựng U&I đã tham dự Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án kho ngoại quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Continue reading “U&I ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHO NGOẠI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG”