Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG U&I (Unicons)

Địa chỉ: Toà nhà U&I,số 158 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Email: contact@uniconstruction.com.vn

Điện Thoại: 0274 3816284

Fax: 0274 3816285

www.uniconstruction.com.vn