Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình Nhà Xưởng D – Giai Đoạn 4

Vào ngày 02 tháng 04 năm 2020, ông Vũ Xuân Dương đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng U&I và ông Cheng Chin Tsung đại diện Công ty TNHH Vision International đã tổ chức thành công Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình Nhà Xưởng D – Giai Đoạn 4 tại Số 19 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Continue reading “Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình Nhà Xưởng D – Giai Đoạn 4”

U&I ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHO NGOẠI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG

Ngày 18/11/2019, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Công Nghiệp Đông Hưng và Đại diện nhà thầu Công ty Cổ Phần Xây dựng U&I đã tham dự Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án kho ngoại quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Continue reading “U&I ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHO NGOẠI QUAN TẠI BÌNH DƯƠNG”