THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Công ty Riken Technos

Địa điểm: Đường 27, KCN VSIP 2, tỉnh Bình Dương

Quy mô dự án:

Gói thầu thi công: Xây dựng và M&E

Tổng giá trị gói thầu: 5.100.000 USD

Thời gian thi công: Dự kiến từ tháng 03/2015 đến tháng 12/2015

Quốc gia: Nhật Bản