THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lương Thực Vàm Cỏ

Địa điểm: Lô F3, KCN Thuận Đạo mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Quy mô dự án: Nhà máy Bêtông

Gói thầu thi công: Xây dựng và M&E

Tổng giá trị gói thầu:

Thời gian thi công: Từ 03/07/2017 đến 06/07/2017

Quốc gia: Việt Nam