THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BV Phụ Nữ Trẻ Em Mẫu Nhi

Địa điểm: Phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án: Diện tích 11,623 m2; Chiều cao 52m

Gói thầu thi công: Xây dựng và M&E

Tổng giá trị gói thầu: 4.084.000 USD

Thời gian thi công: Dự kiến từ tháng 06/2014 đến tháng 10/2015

Quốc gia: Việt Nam